Over

Het vierstemmig gemengd zangkoor startte in april 1971 onder de naam “Heuvelkoor”. Door bemiddeling van het VFJK (nu:Koor en Stem) nam Maurice Franssen de leiding in handen vanaf 2 april 1975.  Zijn mooie muzikale periode nam een einde na meer dan 28 jaar van intense samenwerking.

“AIDOMEN” (wij zingen) – sedert begin 1992 intussen de nieuwe naam van het koor – start vanaf 3 november 2003 met Philippe Poot als koorleider. Hij kwam voor een periode van tien jaar; het zijn er toch elf geworden. Dank aan onze dirigenten die met hun kunde en gedrevenheid het koor hebben gevormd en geleid tot het verwezenlijken van al die gelegenheden waarvan u als toehoorder reeds zovele malen hebt mogen genieten.

Vanaf 5 januari 2015 staat het koor onder de kundige leiding van dirigent Kristin Roland.

Samen zingen is het leukste wat er is. Wij zijn met 30 enthousiaste koorleden en repeteren elke maandagavond om 20.15u in het harmonielokaal aan de Schooldreef in Kalmthout. Ons repertorium omvat klassieke en moderne, religieuze en profane muziekstukken. Ons streven is een aantal keren per jaar een concert te geven. Wij organiseren zelf en werken mee aan projecten om het publiek mee te laten genieten van vocale muziek.

Contact      Niemans Marijke       marijkeniemans@yahoo.com                                                   

Kaarten bestellen voor een optreden:                       aidomenkoor@gmail.com